MKM Ticketing Travel & Tours

Apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang hendak mengerjakan haji tamattu’setelah sampai di Miqat?

Langkah pertama yang wajib diambil ialah memakai pakaian Ihram sekiranya ia belum memakainya dan berniat ihram umrah.