MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah hukumnya jika seseorang mengerjakan haji atau umrah dengan berniat ihram di Jeddah?

Jeddah tidak termasuk dalam Miqat tempat berniat. Berniat di Miqat adalah satu daripada wajib-wajib haji dan umrah. Bagi sesiapa yang meninggalkan wajib-wajib haji dan umrah ini, dia akan dikenakan dam tertib dan taqdir.