MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah hukumnya memakai kain ihram yang ada bau-bauan semasa dalam tempoh berihram?

Dalam keadaan ini, terdapat dua pandangan:

  1. Pendapat pertama ialah pendapat yang al-Asah (yang lebih kuat) iaitu dikenakan dam.
  2. Pendapat kedua pula ialah muqabil al-Asah (boleh diterima) iaitutidak akan dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian yang dipakai dan ditinggalkan. Perbuatan tersebut adalah satu kebiasaan.