MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah kaedah yang dianjurkan dalam mengerjakan ibadat haji?

Terdapat tiga cara dalam mengerjakan ibadat haji :

Pertama :          Cara lfrad

Kedua   :           Cara Tamattu’

 Ketiga  :           Cara Qiran