MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah maksud haji ifrad?

Haji ifrad ialah menetapkan niat untuk hanya menjalankan haji pada bulan-bulan haji dengan niat haji dan melaksanakan semua amal ibadat yang berkaitan dengan haji. Umrah pula boleh dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji.