MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah syarat-syarat dikenakan dam bagi orang yang mengerjakan haji tamattu’?

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

  • Bukan dari penduduk Makkah.
  • Tinggal di tempat yang jauhnya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.
  • Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama.
  • Tidak berniat ihram haji di Miqat bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji.
  • Tidak berniat ihram haji dari tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.