MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah yang dimaksudkan dengan haji tamattu’?

laitu berniat umrah pada bulan-bulan uaji dan menunaikan semua amal ibadat yang berkaitan dengan umrah. Apabila tiba waktu uaji pada tahun yang sama, ia akan berihram haji pula dan menunaikan amal ibadat yang berkaitan dengan haji.