MKM Ticketing Travel & Tours

Bagaimana dengan kedudukan petugas haji yang datang dari Malaysia terus ke Makkah, kemudian setelah mengejarkan umrah mereka ke Madinah, adakah wajib berniat ihram di miqat Bir Ali jika mereka memasuki Makkah semula?

Bagi permasalahan pertama, ia merujuk kepada asal iaitu petugas atau jemaah haji memasuki Makkah perlu berniat di miqat yang ditetapkan, jika dari Madina, maka miqatnya adalah di Bir Ali.