MKM Ticketing Travel & Tours

Bilakah masa yang paling afdhal untuk kita berihram?

Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

  • Berihram selepas solat sunat ihram dan dalam keadaan duduk. Ini adalah amalan yang paling afdhal mengikut pandangan al-Syafie, Abu Hanifah, dan Daud al-Zhohiri.
  • Berihram ketika mula perjalanan dalam keadaan menaiki kenderaan ataupun berjalan.