MKM Ticketing Travel & Tours

Saya seorang bapa, bolehkan saya tolong mengerjakan umrah anak saya yang sedang sakit di hospital dan saya telah berniat ihram haji tamattu’?

Tidak boleh. Dikehendaki menyempurnakan sendiri tawaf umrah dan sai’e dengan menggunakan usungan ataupun kereta sorong ataupun menunggu keadaaannya sihat. Ataupun boleh juga dia berniat haji qiran apabila hendak ke Arafah jika belum tawaf umrahnya.