MKM Ticketing Travel & Tours

Seorang jemaah haji berihram untuk umrah bagi orang lain dalam bulan haji, kemudian menunaikan haji untuk dirinya sendiri pada tahun yang sama. Setelah menyelesaikan haji, dia kembali berihram untuk umrah. Adakah ini dianggap haji ifrad?

Hajinya sebenarnya adalah haji tamattu’ dan dia akan dikenakan dam tamattu’.