MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah pula yang berlaku setelah saya memperoleh tahallul thani?

Jemaah yang telah memperoleh tahallul thani akan terlepas dari segala larangan ihram.