MKM Ticketing Travel & Tours

Bolehkan saya memburu binatang buruan darat, menebang pokok dan mencabut rumput di Tanah Haram selepas saya selesai melakukan tahallul?

Memburu binatang buruan darat yang halal dimakan, menebang pokok dan mencabut rumput di Tanah Haram tetap tidak dibenarkan dalam apa jua keadaan.