MKM Ticketing Travel & Tours

Saya telah melakukan lontaran di jamrah al-Kubra pada 10 Zulhijjah, bergunting dan tawaf serta saie, namun saya tidak menyempurnakan lontaran di hari Tasyriq disebabkan terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Apakah status haji saya ketika itu?

Di dalam keadaan ini, jemaah sudah dikira selesai tahallul thani. Namun diwajibkan ke atasnya untuk menyempurnakan dam disebabkan luput melontar tersebut.