MKM Ticketing Travel & Tours

Saya telah selesai bercukur atau bergunting, adakah ia bermakna saya telah bertahallul dari ihram haji saya?

Tidak, bagi amal ibadah haji, tahallul dan bercukur atau bergunting adalah dua amalan yang berbeza. Tahallul jemaah haji dianggap terhasil selepas mereka melakukan dua daripada tiga perkara yang disebutkan sebelum ini.