MKM Ticketing Travel & Tours

Saya telah selesai melakukan tahallul thani. Namun saya masih belum lagi menyelesaikan kerja-kerja haji seperti mabit di Mina dan melontar hari Tasyriq, bolehkan saya melakukan persetubuhaan bersama pasangan saya?

Setelah selesai tahallul thani, tiada lagi sebarang larangan ihram ke atas jemaah haji. Namun adalah afdal untuk menangguhkannya selepas selesai semua kerja-kerja haji.