MKM Ticketing Travel & Tours

Saya terlepas dari melontar jamrah dari tarikh 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah, sedangkan melontar pada 10 Zulhijjah itu adalah cara untuk melepaskan diri saya daripada ihram. Apakah yang saya perlu lakukan?

Untuk keadaan ini, jemaah perlu segera melakukan dam tertib dan taqdir dengan segera. Iaitu menyembelih seekor kambing.