MKM Ticketing Travel & Tours

Seorang jemaah haji lelaki telah memakai kain sarung sebelum melaksanakan tahallul umrah tanpa mengenakannya ketika mandi. Adakah ini akan dikenakan dam?

Hukum memakai kain sarung yang tidak disarungkan ketika mandi adalah dibolehkan walaupun masih dalam keadaan ihram.