MKM Ticketing Travel & Tours

Setelah melontar anak batu di Jamrah al-Kubra kemudian bergunting atau bercukur, adakah saya masih perlu bergunting atau bercukur lagi selepas selesai menunaikan tawaf dan saie haji?

Seandainya telah mendapat tahallul awal dengan cara bercukur dan melontar jamrah al-Kubra, maka tidak perlu lagi untuk bercukur atau bergunting selepas selesai tawaf dan saie haji.