MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah dikira sah wukuf saya kerana saya tidak mengetahui sama ada saya berada di sempadan bumi Arafah ataupun tidak?

Sah berwukuf di Arafah walaupun hanya melalui sahaja dalam sempadan bumi Arafah walaupun tidak singgah berhenti di dalamnya. Walaupun jemaah ini tidak mengetahui bahawa bumi yang dilalui itu adalah Arafah.