MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah hukum haji seseeorang jemaah yang secara tiba-tiba tidak sedarkan diri semasa berwuquf di Arafah, tetapi sedar setelah dibawa keluar dari Arafah?

Jika jemaah haji tidak sedarkan diri semasa berwuquf di Arafah, maka hajinya pada tahun tersebut tidak sah. Jemaah tersebut hendaklah tahallul dengan amalan umrah dan membayar dam luput wuquf serta wajib qada’ pada tahun berikutnya sekiranya berkemampuan.