MKM Ticketing Travel & Tours

Apabila pulang ke Malaysia, saya baru teringat yang saya belum membayar dam, adakah boleh dam ini dibayar di Malaysia?

Boleh membayar dam di Malaysia tetapi melaksanakannya hendaklah di Makkah dan dagingnya juga dibahagikan kepada fakir miskin dah ahli-ahli Makkah sahaja.