MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah faktor-faktor jemaah yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam?

Terdapat beberapa keadaan di mana seseorang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam, antaranya adalah:

  1. Jika dia adalah penduduk Tanah Haram.
  2. Jika tempat tinggalnya berjarak kurang daripada dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu).
  3. Jika dia kembali ke miqatnya atau ke lokasi yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.