MKM Ticketing Travel & Tours

Apakah yang dimaksudkan dengan dam?

Dari segi bahasa ia bermaksud darah. Menurut syarak pula ia bermaksud denda yang dikenakan atas kesalahan melakukan larangan haji atau meninggalkan perkara yang diwajibkan dalam haji.