MKM Ticketing Travel & Tours

Bilakah waktu yang terbaik untuk melaksanakan dam tamattu’?

Dam tamattu’ boleh dilaksanakan pada bila-bila masa selepas selesai tahallul umrah. Namun, yang paling dianjurkan adalah pada Hari Nahar (Hari Raya Haji). Ia tidak harus dilakukan sebelum tahallul daripada umrah dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Tanah Haram.