MKM Ticketing Travel & Tours

Selain dari perkara di atas, adakah sebab-sebab lain seseorang jemaah haji itu dikenakan dam?

Selain dari kesalahan, jemaah haji yang melakukan haji tamattu’ atau qiran juga dikenakan dam.