MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah wajib ke atas seseorang untuk menunaikan fardhu haji jika dia mempunyai rumah lebih daripada keperluannya tetapi dia tidak mempunyai wang untuk perbelanjaan haji?

Mengikut Mazhab Syafie, orang yang sedekimian wajib ke atasnya mengerjakan haji. Dia wajib menjual rumah yang lebih daripada hajatnya untuk perbelanjaan menunaikan fardhu hajinya.