MKM Ticketing Travel & Tours

Saya masih mempunyai hutang di tanah air, bolehkah saya menunaikan haji dalam keadaan saya berhutang?

Firman Allah SWT, “Dan haji (haji ke Makkah) ke Baitullah (Kaabah) adalah kewajipan manusia kepada Allah, iaitu orang yang mampu menanggung nafkah (untuk pengangkutan, rezeki dan tempat tinggal).”

Surah Ali-Imran, ayat 97

Berdasarkan ayat di atas, penting untuk diingatkan bahawa haji hanya diwajibkan kepada umat Islam yang memenuhi kriteria kestabilan fizikal dan kewangan. Ini bermakna mereka perlu mempunyai tenaga yang cukup untuk melaksanakan semua ibadah dan sumber kewangan yang mencukupi untuk menanggung segala perbelanjaan dan kos perjalanan. Jika tidak, haji tidak diwajibkan ke atas mereka yang masih berhutang.

Bagi mereka yang berhutang, keutamaan adalah untuk melangsaikan hutang tersebut secepat mungkin, walaupun ini bermakna penangguhan haji. Sekiranya tiada faedah dikenakan dan semua tunggakan berjaya dijelaskan, mereka boleh menunaikan haji dengan syarat mampu membayar balik hutang selepas pulang. Jika hutang tersebut tidak perlu dibayar sebelum haji dan boleh diselesaikan dengan mudah selepas menunaikan ibadah haji, maka mereka dibenarkan untuk menunaikan haji.