MKM Ticketing Travel & Tours

Selepas melontar di jamrah al-Aqabah pada hari ke 12 Zulhijjah, saya berniat di situ untuk keluar meninggalkan Mina bagi melakukan nafar awwal.

Jamrah al-Aqabah adalah di luar dari kawasan Mina, anda perlu berpatah balik sedikit ke arah jamwah al-Wusta yang terletak di dalam kawasan Mina dan berniat di sana. Kerana niat untuk melakukan nafar awwal mesti dilakukan ketika berada di dalam kawasan Mina.