MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah dibolehkan jika saya mengambil upah haji untuk lebih daripada seorang?

Mengerjakan haji dibolehkan untuk seorang sahaja bagi satu musim haji, adapun menerima upah haji lebih daripada seorang untuk diserahkan kepada orang lain bagi melaksanakannya adalah diharuskan.