MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah orang yang menjalankan haji bagi orang yang telah meninggal dunia akan mendapat pahala?

Ya, mereka yang mengerjakan haji bagi orang yang telah meninggal dunia juga akan mendapat pahala. Hal ini disokong oleh sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni RA:

 “Sesiapa yang mengerjakan haji untuk bapanya atau ibunya maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan haji untuknya dan baginya pahala sepuluh kali haji.”