MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah seorang isteri yang suaminya meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke Makkah boleh meneruskan perjalanan untuk menunaikan hajinya?

Bagi jemaah haji yang kematian suaminya dalam semasa dalam perjalanan ke Makkah adalah harus baginya meneruskan ke Makkah untuk menunaikan haji jika dia tidak mampu berpatah balik. Namun, jika mampu untuk berpatah balik, adalah menjadi kewajipan baginya untuk kembali.