MKM Ticketing Travel & Tours

Adakah wajib bagi seseorang itu mengejarkan badal haji bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia dan semasa hajat mereka mampu menunaikannya?

Menurut Mazhab Syafie, seseorang yang telah berkemampuan untuk mengejarkan haji, namun dia meninggal dunia sebelum sempat mengejarkannya, maka ahli warisnya wajib mengejarkan badal haji bagi pihakknya dengan menggunakan harta peninggalan si mati.