MKM Ticketing Travel & Tours

Bagaimana seseorang yang uzur kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh atau terlalu tua hendak mengupah seseorang untuk menjalankan haji bagi pihaknya?

Ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

  1. Perlu mencari seseorang yang memenuhi syarat untuk menerima upah mengerjakan haji untuknya.
  2. Mengupahkan orang tersebut untuk mengerjakan haji bagi dirinya dengan ijab dan qabul seperti berikut, “Aku mengupahkan akan dikau untuk mengerjakan fardu haji bagi diriku.”

Jawab orang yang menerima upah seperti berikut:

“Aku terima upah untuk mengerjakan fardu haji bagi dirimu”, yang lebih baik dilakukan lafaz ijab dan qabul ini dengan cara ju’alah seperti dia berkata, “Aku meletakkan tanggungan di atas zimmahmu bagi menghasilkan haji bagi diriku.”

Jawab penerima:

“Aku terima”.

  • Mengupah seseorang untuk menjalankan haji boleh dilakukan dengan persetujuan upah yang disepakati bersama, ataupun secara sukarela.