MKM Ticketing Travel & Tours

Saya perempuan yang berusia 45 tahun dan masih belum berkahwin, adakah wajib ke atas saya menunaikan haji?

Tidak wajib malah ia disyaratkan pergi bersama-sama dengan suami atau mahramnya atau perempuan yang “thiqah” iaitu yang dipercayai sekurang-kurangnya dua orang tetapi harus baginya pergi dengan seorang perempuan thiqah atau seorang diri sekiranya dia yakin terjamin keselamatan dirinya.