MKM Ticketing Travel & Tours

Seorang perempuan telah diberi izin oleh suaminya untuk pergi menunaikan haji, tetapi sebelum dia berangkat, suaminya telah meninggal dunia. Adakah dia masih boleh pergi menunaikan haji dalam tempoh iddah setelah kematian suaminya?

Tidak boleh kerana perempuan yang masih dalam iddah kematian suami tidak dibenarkan oleh syara’ meninggalkan rumah.