MKM Ticketing Travel & Tours

Dalam keadaan yang begitu ramai semasa tawaf, saya menyentuh seorang wanita, jadi apakah hukum wuduk saya?

Pendapat marjuh dalam Mazhab Syafie mengatakan bahawa tidak batal wuduk jika bersentuhan lelaki dan wanita tanpa syahwat seperti yang disebutkan oleh Ibn Suraij dan pendapat ini paling tepat dalam maqasid syariah.