MKM Ticketing Travel & Tours

Sekiranya seseorang itu tidak pasti sama ada dia sudah berwuduk ataupun belum semasa tawaf. Bagaimanakah cara menentukannya, dan apakah hukum wuduk tersebut?

Seseorang yang selesai melaksanakan Tawaf Wada’ tanpa wuduk, kemudian terus pulang ke negeri asalnya, tawafnya tidak sah. Dikenakan dam tertib dan taqdir.

Perlu menyembelih seekor kambing ataupun berpuasa selama 10 hari jika tidak mampu menyembelih kambing.

Puasa itu dilakukan pada tiga hari selepas meninggalkan Mekah dan tujuh hari ketika dia berada di negerinya.